3madembeschermingsmaskerwitffp3zeerbeperktleverbaar
3M Adembeschermingsmasker Wit FFP3 Zeer beperkt leverbaar!
Artikelnummer: 250076-E3
€ 49,95 inclusief BTW
Prijs per stuk
Omschrijving
Vertel het een bekende

Deze adembeschermingsmaskers met ademventiel zijn officieel gecertificeerd als FFP3 maskers. Certifcate PPE20161886 staat het deze mondmaksers type FFP3-NR te worden gebruikt in Corona-risico afdelingen. Deze mondmaskers zijn per stuk verpakt in plastic zakje. De maskers zijn voorzien van FFP3 opdruk en kunnen 8 uur achtereen gedragen worden. H het op-en afdoen van het masker dient te gebeuren met inachtneming van de regels: zónder het binnenwerk aan te raken! 


De maskers die altijd méér bescherming bieden dan de NEN14683 CE-chirurgische mondmaskers heten FFP-1 en FFP-2 maskers. We spreken dan van adembeschermingsmaskers. Deze adembeschermingsmaskers worden in de zorg gebruikt op afdelingen waarbij een reëel risico aanwezig is van besmetting door Corona. Dit zal voornamelijk gebeuren bij handelingen waarbij bekend is dat grote hoeveelheden aerosolen ontstaan (bv intubatie etc). Bij coronapatiënten worden deze maskers gebruikt in combinatie met volledige lichaamsbescherming. Dus in combinatie met een sluitend spatscherm voor de ogen of veiligheidsbril met oogbescherming aan de zijkanten, en een beschermend schort met mouwen.

Het ademhalingbeschermingsmasker moet voldoen aan de Europese richtlijn Persoonlijke Beschermingsmiddelen en aan EN 149:2001 + A1:2009.

 

Er zijn 3 typen ademhalingbeschermingsmaskers:

FFP1 masker
Dit is het laagste prestatieniveau om van een beschermingsmasker te kunnen spreken. Dit masker heeft een efficiëntie van minimaal 80% tegen partikels die door de lucht verspreid worden. De zijkant lekkage (rondom het gezicht) mag niet meer zijn dan 22%. Dit masker wordt o.a. gebruikt wanneer er sprake is van het norovirus.

FFP2 masker
Het FFP2-masker is het beschermingsmasker met een een efficiëntie van 94%. Volgens de normering mag de zijkantlekkage niet meer zijn dan 8%. Dit masker wordt o.a. gebruikt wanneer er sprake is van TBC. Het RIVM adviseert het gebruik van FFP-2 maskers in geval van bronchoscopie, cardiopulmonale reanimatie, tracheale intubatie, niet-invasieve beademing, handmatige beademing, optiflow, tracheostomie, handelingen aan het tracheostoma en uitzuigingen.

Een FFP2 masker beschermt tegen schadelijke en op water en olie gebaseerde aerosolen. Dit masker is geschikt voor industrieel gebruik, maar biedt ook bescherming tegen door de lucht verspreide biologische agentia uit risicogroep 2, bv. pollen en bacteriën als tbc.

FFP3 masker:
Deze klasse adembeschermingsmasker biedt de hoogte bescherming en heeft een minimale efficiëntie van 99%. De zijkantlekkage mag niet meer zijn dan 2%. Dit masker wordt o.a. gebruikt bij het werken met cytostatica.

Een FFP-3 masker beschermt tegen dezelfde risicovolle deeltjes als een FFP2 masker, maar biedt eveneens bescherming tegen schadelijke en kankerverwekkende, op water en olie gebaseerde aerosolen en door de lucht verspreide biologische agentia uit risicogroep 3 (bv. virussen).

Verpakking : 1 st

**Report : Special for this ITEM**

- Test Report: PPE20161886
- Class FFP2 NR
- Product Description : Respiratory Protective Devices- Filtering Half Mask
- Model GL001A
- March 11 - 2020
- Manufacturer : SPRO MEdical Products ( Xiamen) CO LTD
- Category III
- Key: NR Non Reusable / Limited to single shift use only

 

Hieronder kunt de naam en emailadres invullen van een bekende die u wilt attenderen op het onderstaande artikel.
Uw naam:
Uw Emailadres:
 
Naam ontvanger:
Emailadres ontvanger:
Versturen